منو


تفاوت کاسکو تیمنه و کاسکو کنگو

شنبه 15 آذر 1399 773 بازدید کننده گروه مقالات

معرفی کاسکوی کنگو
نام علمی : Psittacus erithacus

کاسکوی کنگو با پر و بالی به رنگ خاکستری و دم آن کاملا سرخ که البته این رنگ در سنین کمتر از یک سال دارای لبه های سیاه است ، با توجه به اینکه تمام طوطی ها پرریزی را تجربه می کنند جوجه ی کاسکوی کنگو نیز بعد از اولین پرریزی لبه های سیاه دمش از بین می رود ، طول این گونه بین 30 تا 45 سانتی متر ، فاصله ی بین دو بال از 25 تا 52 سانتی متر ، متوسط وزنش از 400 تا 600 گرم ( بعضا تا 700 گرم ) می رسد . از هوش بسیار بالایی برخوردار و نسبتا آرام بوده و طول عمرش 50 تا 60 سال است ، محل زندگی دم قرمزها کنیا ، غنا و تانزانیا می باشد

 

 

کاسکوی تیمنه با نام علمی Psittacus erithacus timneh

دارای پرو بالی خاکستری و رنگ دمش خاکستری سرخ فام می باشد ، وزنش بین 250 تا 450 گرم ، طولش 26 سانتی متر و از کنگو کوتاه تر است ، این گونه که توسط دانشمندی به نام fraser در سال 1844 شناسایی شد بین 50 تا 60 سال عمر می کند .
محل های زندگی آن غالبا مناطق غربی ساحل عاج ، جنوب گینه ، لیبریا ، سیرالئون است

 

  

حال این سوال مطرح می شود تفاوت کاسکوی تیمنه و کنگو چیست ؟!

رنگ دم کاسکو
یکی از مشخصه های این تفاوت رنگ دم آنها می باشد ، ولی ممکن است که در دم طوطی تیمنه کمی قرمزی دیده شود ! این را بدین معنا نگذارید که حاصل جفتگیری این دو گونه ( دم قرمز و دم شکلاتی یا سیاه ) است ! بلکه کنگو هم همان نژاد تیمنه بوده فقط رنگ قرمز در دم آن ، بوجود آمده است
هوش کاسکو
از نظر هوش تفاوتی بین آنها وجود ندارد
اندازه ی کاسکو ( جثه )
از تفاوت های ظاهری دیگر می توان به بزرگ تر بودن کاسکوی کنگو با طول متوسط 35 سانتی متر و تیمنه با طول تقریبی 26 سانتی متر اشاره نمود
رنگ پرها
از نظر رنگ ظاهری پرهای خاکستری در تیمنه تیره تر و اندازه پرها در این گونه کوچک تر از کنگو است
رنگ دم در کنگو قرمز است و در تیمنه زرشکی ! البته به تیمنه دم شکلاتی یا دم سیاه نیز می گویند

رنگ منقار کاسکو
رنگ منقار تیمنه در قسمت بالایی روشن است ولی منقار گونه ی کنگو سیاه است و برخی معتقد هستند نژاد تیمنه زودتر اهلی می شود ! با توجه به همین مساله می توان گفت که این گونه ممکن است زودتر سخنگو شوند


عارضه ی پرکنی کاسکو
شاید شما هم شنیده باشید که گفته می شود پرکنی در نژاد کنگو یا همان دم قرمز بیشتر از تیمنه است ! ولی اصل ماجرا چیز دیگریست ! بخاطر رنگ قرمز در ناحیه دم گونه ی کنگو باعث جذب بیشتر افراد برای خرید آن می شود ! لذا تعداد دم قرمز ها بیشتر از دم شکلاتی ها شده و همین امر باعث میشود فکر کنیم عارضه ی پر کنی در این گونه رایج تر است

حرکات نمایشی طوطی
انجام حرکات نمایشی بیشتر در این گونه به نسبت کنگو دیده می شود که این ممکن است بخاطر داشتن جثه ی کوچک تر باشد ! بخاطر همین آزادی عمل و چابکی بیشتری دارند ! ولی این یک قاعده ی کلی و ثابت نیست که بخواهیم بگوئیم هر طوطی که نسبت به دیگری هیکل کوچک تری داشته باشد پس بهتر حرکات را انجام خواهد داد !

 

 


تفاوت کاسکو تیمنه و کاسکو کنگوفنقل شاپ12/5/2020معرفی کاسکوی کنگونام علمی : Psittacus erithacusکاسکوی کنگو با پر و بالی به رنگ خاکستری و دم آن کاملا... معرفی کاسکوی کنگونام علمی : Psittacus erithacusکاسکوی کنگو با پر و بالی به رنگ خاکستری و دم آن کاملا سرخ که البته این رنگ در سنین کمتر از یک سال دارای لبه های سیاه است ، با توجه به اینکه تمام طوطی ها پرریزی را تجربه می کنند جوجه ی کاسکوی کنگو نیز بعد از اولین پرریزی لبه های سیاه دمش از بین می رود ، طول این گونه بین 30 تا 45 سانتی متر ، فاصله ی بین دو بال از 25 تا 52 سانتی متر ، متوسط وزنش از 400 تا 600 گرم ( بعضا تا 700 گرم ) می رسد . از هوش بسیار بالایی برخوردار و نسبتا آرام بوده و طول عمرش 50 تا 60 سال است ، محل زندگی دم قرمزها کنیا ، غنا و تانزانیا می باشد  کاسکوی تیمنه با نام علمی Psittacus erithacus timnehدارای پرو بالی خاکستری و رنگ دمش خاکستری سرخ فام می باشد ، وزنش بین 250 تا 450 گرم ، طولش 26 سانتی متر و از کنگو کوتاه تر است ، این گونه که توسط دانشمندی به نام fraser در سال 1844 شناسایی شد بین 50 تا 60 سال عمر می کند .محل های زندگی آن غالبا مناطق غربی ساحل عاج ، جنوب گینه ، لیبریا ، سیرالئون است   حال این سوال مطرح می شود تفاوت کاسکوی تیمنه و کنگو چیست ؟!رنگ دم کاسکویکی از مشخصه های این تفاوت رنگ دم آنها می باشد ، ولی ممکن است که در دم طوطی تیمنه کمی قرمزی دیده شود ! این را بدین معنا نگذارید که حاصل جفتگیری این دو گونه ( دم قرمز و دم شکلاتی یا سیاه ) است ! بلکه کنگو هم همان نژاد تیمنه بوده فقط رنگ قرمز در دم آن ، بوجود آمده استهوش کاسکواز نظر هوش تفاوتی بین آنها وجود ندارداندازه ی کاسکو ( جثه )از تفاوت های ظاهری دیگر می توان به بزرگ تر بودن کاسکوی کنگو با طول متوسط 35 سانتی متر و تیمنه با طول تقریبی 26 سانتی متر اشاره نمودرنگ پرهااز نظر رنگ ظاهری پرهای خاکستری در تیمنه تیره تر و اندازه پرها در این گونه کوچک تر از کنگو استرنگ دم در کنگو قرمز است و در تیمنه زرشکی ! البته به تیمنه دم شکلاتی یا دم سیاه نیز می گویندرنگ منقار کاسکورنگ منقار تیمنه در قسمت بالایی روشن است ولی منقار گونه ی کنگو سیاه است و برخی معتقد هستند نژاد تیمنه زودتر اهلی می شود ! با توجه به همین مساله می توان گفت که این گونه ممکن است زودتر سخنگو شوندعارضه ی پرکنی کاسکوشاید شما هم شنیده باشید که گفته می شود پرکنی در نژاد کنگو یا همان دم قرمز بیشتر از تیمنه است ! ولی اصل ماجرا چیز دیگریست ! بخاطر رنگ قرمز در ناحیه دم گونه ی کنگو باعث جذب بیشتر افراد برای خرید آن می شود ! لذا تعداد دم قرمز ها بیشتر از دم شکلاتی ها شده و همین امر باعث میشود فکر کنیم عارضه ی پر کنی در این گونه رایج تر استحرکات نمایشی طوطیانجام حرکات نمایشی بیشتر در این گونه به نسبت کنگو دیده می شود که این ممکن است بخاطر داشتن جثه ی کوچک تر باشد ! بخاطر همین آزادی عمل و چابکی بیشتری دارند ! ولی این یک قاعده ی کلی و ثابت نیست که بخواهیم بگوئیم هر طوطی که نسبت به دیگری هیکل کوچک تری داشته باشد پس بهتر حرکات را انجام خواهد داد !  5.0
تفاوت کاسکو تیمنه و کاسکو کنگو

دسته بندی خبرها

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید