منو


آموزش روی دست آمدن به طوطی

شنبه 24 آبان 1399 614 بازدید کننده گروه مقالات

آموزش روی دست آمدن به طوطی


یکی از مهم ترین و البته به نوعی ساده ترین آموزش ها ، روی دست آمدن است ! زیرا با این کار حس اعتماد طوطی به شما بیشتر شده و به نوعی ترسش از شما کمتر خواهد شد ، البته این کار مستلزم آن است که بتوانید رابطه عاطفی خوبی بین خود و طوطی تان برقرار کنید ! زیرا صاحب های خشمگین برای طوطی ها خوشایند و دلچسب نیستن ! باید ارتباط شما با طوطی توام با محبت ( البته نه محبت افراطی ) باشد تا آموزش های اینچنینی در نظر آنها نوعی بازی کردن ، جلب توجه از طرف شما ، تشویق و یک کار هیجان انگیز دوست داشتنی تلقی شود.
همانطور که قبلا در مقاله آموزش سخنگویی به آن اشاره کردیم جلسه ی آموزش باید در بهترین زمان ممکنه وقتی طوطی شما سرحال و با حوصله است برگزار شود ، محیطی آرام و بدون عواملی که باعث حواس پرتی پرنده شود ، اگر وسیله ای برای آموزش نیاز دارید از قبل تهیه کنید.
تشویقی مورد علاقه اش را آماده کنید ، به بهانه ی تمرین از دادن بیش از حد یک تشویقی که ممکن است برای سلامتی خطرناک باشد بپرهیزید ، در مرحله ی اول فاصله ی خود را با طوطی تان کم کنید ، تشویقی را با یک دست به پرنده دهید ، در مرحله ی بعد کم کم فاصه ی دست را با طوطی تان بیشتر کنید تا برای گرفتن جایزه اقدام به حرکت و نزدیک شدن کند .

 

 

در مرحله ی بعد که یاد گرفت برای گرفتن جایزه باید به سمت دست شما حرکت کند دست دیگر خود را که روبرویش و کمی بالاتر از پاهایش گرفته اید نزدیکش ببرید ، طوری که دست خود را بین پرنده و تشویقی به نوعی قرار دهید که متوجه شود برای گرفتنش باید پایش را بر روی دستتان بگذارد و بالا بیاید ! وقتی این کار را به خوبی انجام داد تشویقی را بدهید .
می توانید در حین تمرین از کلماتی برای شرطی کردن پرنده به عنوان فرمان یا همان دستور انجام آن کار استفاده کنید ، مانند بیا بالا ، بالا ، بیا و...


نکات حائز اهمیت در این آموزش : 

 

 

هرگز طوطی تان را در جلسات تمرینی تنبیه نکنید
ممکن است طوطی برای روی دست آمدن از منقار خود استفاده کند ، در آن لحظه دست خود را عقب نکشید ! زیرا با این حرکت فکر میکنند از آنها می ترسید و بعد ها از همین روش برای عدم اجرای فرمان ها استفاده میکنند و نکته ی بعدی آنکه وقتی دستتان را عقب بکشید این ترس را بوجود می آورید که ممکن است زیر پایش خالی شود و حس اعتمادش از بین می رود.
حال که با موفقیت بر روی دستتان آمد باید تمرین پایین آمدن را انجام دهید.
طوطی خود را به سمت همان شاخه و یا نشیمنی که از آن بر روی دستتان آمد برده و کمی دست خود را پائین تر بگیرید زیرا در این حالت طوطی ها سعی میکنند از آنها بالاروند ، در این مرحله هم می توانید از کلماتی مانند برو پایین ، پایین و امثال آن استفاده نمایید.
در توضیحات بالا گفتیم دست خود را نزدیک طوطی ببرید که این برای طوطی های بزرگ جثه صدق میکند ، لذا چنانچه طوطی شما متوسط و یا ریز جثه است می توانید از انگشت اشاره ی خود استفاده نمایید ، همچنین می توانید با تکنیک های ذکر شده با انگشت خود حرکت نردبانی روی انگشت به آنها یاد دهید بدین صورت که انگشت دست مقابل را کمی بالاتر از انگشتی که طوطی بر روی آن نشسته ببرید تا بر روی آن بیاید و بعد آن مجدد انگشت دست مقابل رو با همین روش جلوی او گرفته تا بالا بیاید و همین حرکت را بارها تکرار کنید.
صبر و حوصله و انجام اصولی تمامی مراحل در تمرین لازمه ی یک آموزش موفق است


آموزش روی دست آمدن به طوطیفنقل شاپ11/14/2020آموزش روی دست آمدن به طوطییکی از مهم ترین و البته به نوعی ساده ترین آموزش ها ، روی دست آمدن است ! زی... آموزش روی دست آمدن به طوطییکی از مهم ترین و البته به نوعی ساده ترین آموزش ها ، روی دست آمدن است ! زیرا با این کار حس اعتماد طوطی به شما بیشتر شده و به نوعی ترسش از شما کمتر خواهد شد ، البته این کار مستلزم آن است که بتوانید رابطه عاطفی خوبی بین خود و طوطی تان برقرار کنید ! زیرا صاحب های خشمگین برای طوطی ها خوشایند و دلچسب نیستن ! باید ارتباط شما با طوطی توام با محبت ( البته نه محبت افراطی ) باشد تا آموزش های اینچنینی در نظر آنها نوعی بازی کردن ، جلب توجه از طرف شما ، تشویق و یک کار هیجان انگیز دوست داشتنی تلقی شود.همانطور که قبلا در مقاله آموزش سخنگویی به آن اشاره کردیم جلسه ی آموزش باید در بهترین زمان ممکنه وقتی طوطی شما سرحال و با حوصله است برگزار شود ، محیطی آرام و بدون عواملی که باعث حواس پرتی پرنده شود ، اگر وسیله ای برای آموزش نیاز دارید از قبل تهیه کنید.تشویقی مورد علاقه اش را آماده کنید ، به بهانه ی تمرین از دادن بیش از حد یک تشویقی که ممکن است برای سلامتی خطرناک باشد بپرهیزید ، در مرحله ی اول فاصله ی خود را با طوطی تان کم کنید ، تشویقی را با یک دست به پرنده دهید ، در مرحله ی بعد کم کم فاصه ی دست را با طوطی تان بیشتر کنید تا برای گرفتن جایزه اقدام به حرکت و نزدیک شدن کند .  در مرحله ی بعد که یاد گرفت برای گرفتن جایزه باید به سمت دست شما حرکت کند دست دیگر خود را که روبرویش و کمی بالاتر از پاهایش گرفته اید نزدیکش ببرید ، طوری که دست خود را بین پرنده و تشویقی به نوعی قرار دهید که متوجه شود برای گرفتنش باید پایش را بر روی دستتان بگذارد و بالا بیاید ! وقتی این کار را به خوبی انجام داد تشویقی را بدهید .می توانید در حین تمرین از کلماتی برای شرطی کردن پرنده به عنوان فرمان یا همان دستور انجام آن کار استفاده کنید ، مانند بیا بالا ، بالا ، بیا و...نکات حائز اهمیت در این آموزش :   هرگز طوطی تان را در جلسات تمرینی تنبیه نکنیدممکن است طوطی برای روی دست آمدن از منقار خود استفاده کند ، در آن لحظه دست خود را عقب نکشید ! زیرا با این حرکت فکر میکنند از آنها می ترسید و بعد ها از همین روش برای عدم اجرای فرمان ها استفاده میکنند و نکته ی بعدی آنکه وقتی دستتان را عقب بکشید این ترس را بوجود می آورید که ممکن است زیر پایش خالی شود و حس اعتمادش از بین می رود.حال که با موفقیت بر روی دستتان آمد باید تمرین پایین آمدن را انجام دهید.طوطی خود را به سمت همان شاخه و یا نشیمنی که از آن بر روی دستتان آمد برده و کمی دست خود را پائین تر بگیرید زیرا در این حالت طوطی ها سعی میکنند از آنها بالاروند ، در این مرحله هم می توانید از کلماتی مانند برو پایین ، پایین و امثال آن استفاده نمایید.در توضیحات بالا گفتیم دست خود را نزدیک طوطی ببرید که این برای طوطی های بزرگ جثه صدق میکند ، لذا چنانچه طوطی شما متوسط و یا ریز جثه است می توانید از انگشت اشاره ی خود استفاده نمایید ، همچنین می توانید با تکنیک های ذکر شده با انگشت خود حرکت نردبانی روی انگشت به آنها یاد دهید بدین صورت که انگشت دست مقابل را کمی بالاتر از انگشتی که طوطی بر روی آن نشسته ببرید تا بر روی آن بیاید و بعد آن مجدد انگشت دست مقابل رو با همین روش جلوی او گرفته تا بالا بیاید و همین حرکت را بارها تکرار کنید.صبر و حوصله و انجام اصولی تمامی مراحل در تمرین لازمه ی یک آموزش موفق است5.0
آموزش روی دست آمدن به طوطی

دسته بندی خبرها

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید