منو


آموزش سخنگویی به طوطی

شنبه 24 آبان 1399 683 بازدید کننده گروه مقالات

آموزش سخنگویی به طوطی

طوطی سانان هم مثل ما انسان ها دارای استعداد های مختلف هستند ، به طور مثال یک نژاد در سخنگویی استعداد و توانایی خوبی دارد ، یک نژاد دیگر در انجام حرکات نمایشی و شیرین کاری . البته این بدین معنا نیست که اگر یکی از آنها در سخنگویی استعداد دارد به هیچ وجه نمیتواند حرکات نمایشی انجام دهد و یا بالعکس ، ولی قطعا میتواند در تعداد و کیفیت انجام تاثیر داشته باشد .

 

 


به طور مثال نژاد طوطی خاکستری آفریقایی یا همان کاسکو مهارت بالایی در صحبت کردن دارد همچنین طوطی های آمازون ، عروس هلندی ها ، کاکادو ها ، شاه طوطی یا همان طوطی بزرگ اسکندر ، کواکر ها (راهب ) از جمله طوطی هایی هستند که نسبتا استعداد خوبی در یادگیری کلمات و صحبت کردن دارند .
همچنین در مقابل طوطی های سنگالی ، گرین چیک ها و... استعداد خوبی در یادگیری حرکات نمایشی دارند ، لذا انتخاب نژاد مناسب درامر آموزش سخنگویی از اهمیت بالایی برخوردار است

 

 

آموزش حرف زدن به طوطی


سعی کنید در ابتدای کار از کلمات آسان و البته ساده استفاده کنید ، اغلب طوطی ها اولین چیزی که می شنوند اسمشان است ، پس می توانید با صدا کردن اسمشان و به مرور استفاده از کلمات دیگر مانند سلام ، خوبی کار را شروع کنید و به مرور وقتی آنها را یاد گرفتمد میتوانید در غالب یک جمله ی کوتاه چیزی جدیدی یادشان دهید ! مثلا سلام فندوق خوبی؟

حتما کلمات را به صورت واضح ادا کنید و آنها را مستقیما به طوطی خود بگویید و تکرار کنید زیرا طوطی ها یاد میگیرند که با بارها شنیدن یک کلمه آن را تکرار کنند ، می توانید از یکسری تشویقی های ( مواد غذایی ) ریز ماننده تکه ای تخمه یا گردو ... که طوطی شما آن را بسیار دوست دارد در هنگام تمرین استفاده نمایید ، سعی کنید کلمات را به مرور با تون های مختلف بیان کنید تا تمایل طبیعی مغزشان برای یادگیری را بهتر و با چیزهای متنوع تحریک کنید.
در امر آموزش صبور بوده و از طوطی تان توقعات منطقی داشته باشید ، بعضی از آنها در طی چند ماه تعداد زیادی کلمه یاد میگیرند و بعضی ها فقط تعداد اندکی ! در تمرین استمرار بورزید و آموزش را از سنین کم شروع کرده تا به نتایج بهتری دست پیدا کنید .
به طوطی تان فشار نیاورید و خسته اش نکنید ! زیرا تمایل به آموزش را از دست می دهد و کار شما دشوار خواهد شد ! طوطی ها از راه تقلید سخنگویی را فرا می گیرند ، تکرار بیش از حد یک کلمه میتواند خسته کننده باشد ، بهتر است در هر بار آموزش بر روی 4 تا 5 کلمه تمرکز کنید و حتما یک برنامه آموزش منظم بصورتی که بتوانید زمان و انرژی بیشتری در آن صرف کنید تهیه نمایید. ممکن است یک روز طوطی شما کسل یا خسته باشد ! یا نسبت به آموزش بی علاقه ! بهتر است آن روز استراحت کنید و نباید این مساله باعث نا امیدی شما شود ، سعی کنید ساعات اولیه ی روز را برای آموزش انتخاب کنید زیرا غالبا در این
زمان پرندگان سرحال تر هستند.
به پرندگان خود عشق بورزید و با صدای آرام با آنها صحبت کنید ، در این صورت به صدای شما بهتر عادت میکنند ، سعی کنید رابطه ی خود و طوطی تان را با محبت کردن و صرف وقت بیشتر در کنارشان با بازی کردن و... تقویت کنید.
در هنگام آموزش اشتیاق در طوطی تان ایجاد کنید ، مثلا با دادن پاداش بعد از هر بار انجام چیزی که ازش خواسته اید ، در حین صحبت و ادای کلمه به او پاداش ندهید ! این کار اشتباه است

طوطی های سخنگو معمولا در محیط خانه چیزهایی که بارها می شنوند یاد میگیرند ، مانند زنگ در ، صدای موبایل ، صدای تلفن و ... حتی کلمات و جملاتی که شما و اعضای خانواده در طول روز بیان میکنید ، پس از گفتن الفاظ زشت به هر نحوی در حضور آنها خودداری کنید زیرا براحتی یاد میگیرند و این مساله برای شما دردسر ساز خواهد شد .


آموزش سخنگویی به طوطیفنقل شاپ11/14/2020آموزش سخنگویی به طوطیطوطی سانان هم مثل ما انسان ها دارای استعداد های مختلف هستند ، به طور مثال یک نژ... آموزش سخنگویی به طوطیطوطی سانان هم مثل ما انسان ها دارای استعداد های مختلف هستند ، به طور مثال یک نژاد در سخنگویی استعداد و توانایی خوبی دارد ، یک نژاد دیگر در انجام حرکات نمایشی و شیرین کاری . البته این بدین معنا نیست که اگر یکی از آنها در سخنگویی استعداد دارد به هیچ وجه نمیتواند حرکات نمایشی انجام دهد و یا بالعکس ، ولی قطعا میتواند در تعداد و کیفیت انجام تاثیر داشته باشد .  به طور مثال نژاد طوطی خاکستری آفریقایی یا همان کاسکو مهارت بالایی در صحبت کردن دارد همچنین طوطی های آمازون ، عروس هلندی ها ، کاکادو ها ، شاه طوطی یا همان طوطی بزرگ اسکندر ، کواکر ها (راهب ) از جمله طوطی هایی هستند که نسبتا استعداد خوبی در یادگیری کلمات و صحبت کردن دارند .همچنین در مقابل طوطی های سنگالی ، گرین چیک ها و... استعداد خوبی در یادگیری حرکات نمایشی دارند ، لذا انتخاب نژاد مناسب درامر آموزش سخنگویی از اهمیت بالایی برخوردار است  آموزش حرف زدن به طوطیسعی کنید در ابتدای کار از کلمات آسان و البته ساده استفاده کنید ، اغلب طوطی ها اولین چیزی که می شنوند اسمشان است ، پس می توانید با صدا کردن اسمشان و به مرور استفاده از کلمات دیگر مانند سلام ، خوبی کار را شروع کنید و به مرور وقتی آنها را یاد گرفتمد میتوانید در غالب یک جمله ی کوتاه چیزی جدیدی یادشان دهید ! مثلا سلام فندوق خوبی؟حتما کلمات را به صورت واضح ادا کنید و آنها را مستقیما به طوطی خود بگویید و تکرار کنید زیرا طوطی ها یاد میگیرند که با بارها شنیدن یک کلمه آن را تکرار کنند ، می توانید از یکسری تشویقی های ( مواد غذایی ) ریز ماننده تکه ای تخمه یا گردو ... که طوطی شما آن را بسیار دوست دارد در هنگام تمرین استفاده نمایید ، سعی کنید کلمات را به مرور با تون های مختلف بیان کنید تا تمایل طبیعی مغزشان برای یادگیری را بهتر و با چیزهای متنوع تحریک کنید.در امر آموزش صبور بوده و از طوطی تان توقعات منطقی داشته باشید ، بعضی از آنها در طی چند ماه تعداد زیادی کلمه یاد میگیرند و بعضی ها فقط تعداد اندکی ! در تمرین استمرار بورزید و آموزش را از سنین کم شروع کرده تا به نتایج بهتری دست پیدا کنید .به طوطی تان فشار نیاورید و خسته اش نکنید ! زیرا تمایل به آموزش را از دست می دهد و کار شما دشوار خواهد شد ! طوطی ها از راه تقلید سخنگویی را فرا می گیرند ، تکرار بیش از حد یک کلمه میتواند خسته کننده باشد ، بهتر است در هر بار آموزش بر روی 4 تا 5 کلمه تمرکز کنید و حتما یک برنامه آموزش منظم بصورتی که بتوانید زمان و انرژی بیشتری در آن صرف کنید تهیه نمایید. ممکن است یک روز طوطی شما کسل یا خسته باشد ! یا نسبت به آموزش بی علاقه ! بهتر است آن روز استراحت کنید و نباید این مساله باعث نا امیدی شما شود ، سعی کنید ساعات اولیه ی روز را برای آموزش انتخاب کنید زیرا غالبا در اینزمان پرندگان سرحال تر هستند.به پرندگان خود عشق بورزید و با صدای آرام با آنها صحبت کنید ، در این صورت به صدای شما بهتر عادت میکنند ، سعی کنید رابطه ی خود و طوطی تان را با محبت کردن و صرف وقت بیشتر در کنارشان با بازی کردن و... تقویت کنید.در هنگام آموزش اشتیاق در طوطی تان ایجاد کنید ، مثلا با دادن پاداش بعد از هر بار انجام چیزی که ازش خواسته اید ، در حین صحبت و ادای کلمه به او پاداش ندهید ! این کار اشتباه استطوطی های سخنگو معمولا در محیط خانه چیزهایی که بارها می شنوند یاد میگیرند ، مانند زنگ در ، صدای موبایل ، صدای تلفن و ... حتی کلمات و جملاتی که شما و اعضای خانواده در طول روز بیان میکنید ، پس از گفتن الفاظ زشت به هر نحوی در حضور آنها خودداری کنید زیرا براحتی یاد میگیرند و این مساله برای شما دردسر ساز خواهد شد .5.0
آموزش سخنگویی به طوطی

دسته بندی خبرها

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید